Eva Öberg

Leg. Psykoterapeut

Psykoterapi, samtal & konsultation i centrala Göteborg

Kontakta mig:

Telefon: 0703-561424

Mail: info@evaoberg.se

Mottagningsadress:

Erik Dahlbergsgatan 3

411 26 GÖTEBORG

Några ord om mig:


Jag är legitimerad Psykoterapeut och jag har en gedigen erfarenhet av att möta människor i livets olika skeden. Har min bakgrund som sjuksköterska inom akutsjukvård och även palliativ vård, därifrån har jag en bred erfarenhet av svår smärtproblematik, krissamtal och att möta människor i sorg.  Detta bidrog till en fortsatt utveckling och vidareutbildning inom psykoterapi.


Sedan 2004 har jag tagit emot ungdomar och vuxna i samtalsterapier. Har min grund framför allt inom den moderna psykodynamiska teorin där anknytning, affekter och förmåga att mentalisera har en central roll, se flik "Psykoterapi". Är även utbildad i psykodynamisk korttidsterapi, en evidensbaserad metod kallad ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy). I behandlingsarbetet integrerar jag också kunskaper och metoder från andra teorier som   t.ex. affektfokuserade, kognitiva, existentiella  och att uttrycka sig via bilder.

Idag arbetar jag inom psykiatrin på en öppenvårdsmottagning, detta parallellt med arbetet på mottagningen på Erik Dahlbergsgatan 3.

Jag har ett relationellt förhållningssätt i mitt terapeutiska behandlingsarbete. Det jag ser som viktigast är att det uppstår ett ”äkta möte” mellan den som söker samtal och behandlaren.


Mina utbildningar:


Legitimerad Psykoterapeut S:t Lukas utbildningsinstitut 2009

Grundläggande psykoterapiutbildning GPA 2004

Legitimerad sjuksköterska 1986   

Dessutom ett flertal utbildningar bl.a. orienteringskurs KBT, kontinuerlig fördjupning inom affektfokuserade och anknytningsfokuserade metoder, suicidprevention, motiverande intervju ( MI). 2010-2014.

Unified Protocol, känslofokuserad KBT, 2018.