Hoppa till innehåll

Om mig

Psykoterapi Göteborg

Eva Öberg

Några ord om mig…

Jag är legitimerad Psykoterapeut och jag har en gedigen erfarenhet av att möta människor i livets olika skeden. Har min bakgrund som sjuksköterska inom akutsjukvård och även palliativ vård, därifrån har jag en bred erfarenhet av svår smärtproblematik, krissamtal och att möta människor i sorg. Detta bidrog till en fortsatt vidareutbildning inom Psykoterapi.

 

Sedan 2004 har jag tagit emot ungdomar och vuxna i samtalsterapier. Har min grund framför allt inom den moderna psykodynamiska teorin där anknytning, affekter och förmåga att mentalisera har en central roll, se flik Psykoterapi. Är även utbildad i psykodynamisk korttidsterapi, en evidensbaserad metod kallad ISTDP (Intensive short-term Dynamic Psychotherapy).

 I behandlingsarbetet integrerar jag också kunskaper och metoder från andra teorier som t.ex. affektfokuserade, existentiella och att uttrycka sig via bilden. År 2018 utbildade jag mig även i Unified Protocol, en känslofokuserad KBT-metod. 

 

Sedan 2010 arbetar jag även inom psykiatrin på en öppenvårdsmottagning, detta parallellt med arbetet på mottagningen på Erik Dahlbergsgatan 3.

Utbildningar

 

  • Legitimerad Psykoterapeut S:t Lukas utbildningsinstitut 2009

  • Grundläggande psykoterapiutbildning GPA 2004

  • Legitimerad sjuksköterska 1986   

  • Dessutom ett flertal utbildningar bl.a. orienteringskurs KBT, kontinuerlig fördjupning inom affektfokuserade och anknytningsfokuserade metoder, suicidprevention, motiverande intervju ( MI). 2010-framåt

  • Unified Protocol  Verksam Psykologi 2018

Psykoterapi Göteborg