Hoppa till innehåll

Psykoterapi

Om Psykodynamisk psykoterapi:

I Psykodynamisk psykoterapi arbetar du med att lösa problem i livet, hantera och förstå svårigheter och minska lidande. Det är relationen klient – behandlare, här och nu som är navet i behandlingsprocessen, ett samarbete mellan två människor. Behandlingen sker i form av regelbundna samtal under en längre eller kortare tid.

Genom de utforskande samtalen skapas ett ”utrymme” för dig att prata om det som är viktigt i ditt liv, utifrån din nuvarande livssituation och de svårigheter som upplevs. Du väljer själv vad du vill tala om men från aktuella händelser går ofta vägen tillbaka i minnen och tidigare upplevelser. En viktig utgångspunkt i PDT är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Under samtalen finns möjlighet till reflektion i din egen takt, tid att förstå sammanhang, sätta ord på känslor och på så vis bearbeta svårigheter och få tillgång till dina möjligheter. Med en ökad kunskap om dig själv, dina behov, låsningar och motiv kan du i en psykoterapi få ökad förmåga att påverka och förstå dig själv och ditt liv. Gamla mönster behöver inte fortsätta att upprepas i nya situationer.   Genom en ökad självkännedom kan inre resurser frigöras med ökad kreativitet och en känsla av bättre livskvalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Det Relationella perspektivet finns med genom hela behandlingen. Det har som centralt mål att skapa nya mönster för samspel och anknytning. Relationen mellan klient- behandlare innebär i sig en ny erfarenhet med möjlighet att förändra tidigare sätt att relatera. Genom en ökad mentaliseringsförmåga dvs. förmåga att förstå och tänka om vårt eget inre liv men också vår empatiska förmåga att sätta oss in i andras. Att dessutom förbättra förmågan att reglera och uttrycka sina affekter/känslor medför att vi människor kan hitta nya sätt att vara både med oss själva och tillsammans med andra.                   

Psykoterapi Göteborg