Eva Öberg

Leg. Psykoterapeut

Psykoterapi, samtal & konsultation i centrala Göteborg

Om psykoterapi.


Psykodynamisk terapi är en behandling som sker i form av regelbundna samtal med en utbildad Psykoterapeut under en längre eller kortare tid.  Det är relationen klient – behandlare, här och nu som är navet i behandlingsprocessen, ett samarbete mellan två människor.


Genom de utforskande samtalen skapas ett ”utrymme” för Dig att prata om det som är viktigt i Ditt liv, utifrån din nuvarande livssituation och de svårigheter som upplevs. Du väljer själv vad du vill tala om men från aktuella händelser går ofta vägen tillbaka i minnen och tidigare upplevelser. Tillsammans söker Du och din terapeut vägar att hantera och förstå svårigheter och minska lidande. Under samtalen finns möjlighet till reflektion i din egen takt, tid att förstå sammanhang, sätta ord på känslor och på så vis bearbeta svårigheter och få tillgång till Dina möjligheter. Med en ökad kunskap om Dig själv, Dina behov, låsningar och motiv får Du i en psykoterapi ökad förmåga att påverka och förstå Dig själv och Ditt liv. Gamla mönster behöver inte fortsätta att upprepas i nya situationer.  Genom en ökad självkännedom kan inre resurser frigöras med ökad kreativitet och en känsla av bättre livskvalitet. För mer info se www.rpc.nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Det relationella perspektivet finns med genom hela behandlingen. Det har som centralt mål att skapa nya mönster för samspel och anknytning. Relationen mellan klient - behandlare innebär i sig en ny erfarenhet med möjlighet att förändra tidigare sätt att relatera. Genom en ökad mentaliseringsförmåga (dvs. förmåga att förstå och tänka om vårt eget inre liv men också vår empatiska förmåga att sätta oss in i andras) samt en förbättrad förmåga att reglera och uttrycka våra affekter/känslor medför att vi människor kan hitta nya sätt att vara både med oss själva och tillsammans med andra.                                                                             


Psykoterapi Göteborg

Kontakta mig:

Telefon: 0703-561424

Mail: info@evaoberg.se

Mottagningsadress:

Erik Dahlbergsgatan 3

411 26 GÖTEBORG